Legal – Soumi

 

Yleiset ehdot – Viareal

Nämä Yleiset ehdot on päivitetty viimeksi 24.05.2018.

Yleiskatsaus
Nämä yleiset ehdot koskevat internet-pohjaista Virtual Reality-palvelua ”Viareal” (”Palvelu”). Palvelu on saatavilla verkkoselainten ja sovelluskauppojen välityksellä.

Tietoa meistä
Palvelun tarjoaa Modern Times Group MTG Ltd (”MTG Ltd”) (”Me”, ”Meidän”). MTG Ltd on rekisteröity Iso-Britanniaan osoitteeseen 610 Chiswick High Road, London W4 5RU. Me olemme osa Modern Times Group MTG AB-konsernia. Voit tutustua käytännnesääntöihimme osoitteessa www.mtg.com.

Palvelu on Britannian valvontaviranomaisen, Ofcomin valvonnan alainen. Ofcom sääntelee tilausohjelmapalveluiden toimituksellista sisältöä. Tähän sisältyy sen varmistaminen, että tiettyjä sääntöjä noudatetaan. Mainitut säännöt edellyttävät, ettei tiettyä materiaalia tarjota lapsille, kieltävät täysin tietyt muut materiaalit (mukaan lukien materiaalit, jotka todennäköisesti voivat synnyttää vihaa) ja ohjaavat ohjelmien tuotesijoittelua sekä yksittäisten ohjelmien tai palveluiden sponsorointia.

Jos olet valittanut Meille etkä ole tyytyväinen vastaukseemme, voit lähettää Ofcomille yllä mainittuihin seikkoihin liittyvän kantelun vaadittaessa tarjottavista palveluistamme. Kantelun voi tehdä käyttämällä osoitteessa https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint/complain-about-a-video-on-demand-service saatavilla olevaa lomaketta.

Huomioithan, että Ofcom on tilausohjelmapalveluiden toimituksellisen sisällön valvontaviranomainen. Palveluidemme yhteydessä lähetettäviä mainoksia sääntelee brittiläinen mainostamisstandardiviranomainen, Advertising Standards Authority (”ASA”). ASA:n valitusprosessista on saatavilla tietoa osoitteessa https://www.asa.org.uk/make-a-complaint.html tai puhelimitse numerosta (+44 020 7492 2222). Voit myös lähettää kantelun ASA:lle postitse osoitteeseen Advertising Standards Authority, Mid City Place 71 High Holborn, London WC1V 6QT.

Mahdolliset teknisiä ongelmia, laskutusta, asennusta tai markkinointia koskevat kysymykset tulee osoittaa suoraan Meille näistä Yleisistä ehdoista löytyviä yhteystietoja käyttäen.

Lisätietoa Ofcomista on saatavilla osoitteessa www.ofcom.org.uk ja ASA:sta osoitteessa www.asa.org.uk.

Yleiset ehdot
Nämä yleiset ehdot (mukaan lukien asiakirjat, joihin näissä ehdoissa viitataan) sääntelevät Meidän ja sinun välistäsi suhdetta käyttäessäsi Palvelua. Yleiset ehdot ovat kaikkia Palvelun käyttäjiä juridisesti sitovat. Sinun tulee lukea ja hyväksyä nämä yleiset ehdot ennen Palvelun käyttöönottoa. Palvelua käyttämällä hyväksyt nämä yleiset ehdot ja suostut noudattamaan niitä. Mikäli et jonain ajankohtana hyväksy tai pysty noudattamaan yleisiä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.
Pidätämme oikeuden sulkea käyttäjätilisi välittömästi tai muutoin estää luvattoman toiminnan jatkumisen, mikäli näitä yleisiä ehtoja ei noudateta. Näiden yleisten ehtojen rikkominen voi olla rikollista toimintaa sekä aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Evästeet
Palvelu käyttää niin sanottuja evästeitä. Tarkempaa tietoa evästeistä ja niiden käytöstä on saatavilla täällä https://viareal.in/fi/legal

Henkilötiedot
Käsittelemme sinua koskevaa tietoa Palvelun salassapitoehtojen mukaisesti:
https://viareal.in/fi/legal

Palvelu
Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on ja sen saatavuuden rajoissa. Me emme anna takuita tai sitoumuksia Palvelun sisällön, tietojen tai muun Palvelussa olevan tai sen kautta tarjottavan materiaalin oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Emme myöskään anna nimenomaisia tai hiljaisia takuita tai sitoumuksia Palvelun toiminnasta, saatavuudesta, laadusta, käytettävyydestä tai turvallisuudesta.

Hyväksyt, että Me saamme päivittää ja muokata Palvelua ajoittain. Hyväksyt, että Me voimme päättää ja muuttaa Palvelua ja sen käyttöä koskevia ehtoja ja rajoituksia. Hyväksyt ja olet tietoinen siitä, että (i) ei ole teknisesti mahdollista tarjota virheetöntä Palvelua emmekä Me voi luvata tarjoavamme sellaista; (ii) virhe voi johtaa siihen, ettei Palvelua voida tilapäisesti käyttää; (iii) aineisto, jota vastaanotat Palvelua käyttäessäsi saattaa sisältää vikoja ja virheellisyyksiä; ja (vi) olosuhteet, jotka ovat hallintamme ulkopuolella, saattavat vaikuttaa Palveluun.

Pidätämme oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen koska tahansa.

Ikärajoitus
Voidaksesi käyttää Palvelua sinun tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Tämä on sovelluskaupan suosittelema ikäraja.

Immateriaalioikeudet
Kaikki Palvelun sisältö on suojattu Suomen ja kansainvälisen lainsäädännön alla. Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet aineistoon tai sisältöön, jotka ovat osa Palvelua, ovat hallinnassamme tai lisensoitu toimestamme. Annamme sinulle ei-yksinomaisen, luovutuskelvottoman ja rajoitetun oikeuden tutustua Palveluun henkilökohtaista ja yksityistä käyttöäsi (eikä mitään kaupallista tarkoitusta) varten, oletuksella, että et:

 • kopioi, julkaise, jäljennä, vuokraa, postita, lähetä, jaa, toimita tai saata Palvelun sisältöä yleisön saataville tai valtuuta toista henkilöä tekemään sitä;
 • lataa, lähetä edelleen tai jaa mitään Palvelun sisältöä, hanki pääsyä sellaiseen Palvelun sisältöön, johon et ole rekisteröitynyt tai peri maksua Palvelun katsomisesta;
 • kierrä, muokkaa, poista, johda tai rekonstruoi Palvelun rakennetta, luo johdannaisia tuotteita, muuta Palvelua tai muulla tavalla manipuloi turvallisuusfunktiota, salausta, muuta teknologiaa tai ohjelmistoa, joka muodostaa osan Palvelusta.

Omistusoikeutta tai mitään muuta oikeutta Palveluun tai johonkin sen sisältöön ei anneta tai siirretä muulla tavalla sinulle.
Näiden määräysten rikkomista tullaan aina pitämään olennaisena rikkomuksena näitä yleisiä ehtoja vastaan, mikä antaa Meille oikeuden sulkea Palvelun käytöstäsi välittömästi ja/tai estää pääsysi Palveluun, tai muulla tavoin estää luvattoman toiminnan jatkuminen. Tämän määräyksen rikkominen voi olla rikollista toimintaa sekä aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Vastuunrajoitus
Hyväksyt, että jollei pakottavasta kuluttajansuoja- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Me emme ota vastuuta sinulle tai jollekin muulle aiheutuvasta tappiosta tai vahingosta, joka voidaan laskea kuuluvaksi tai joka liittyy näihin yleisiin ehtoihin tai Palvelun käyttöön. Tämä vastuunrajoitus koskee kaikkia välittömiä ja välillisiä vahinkoja. Emme ota vastuuta myöskään viivästyksistä tai virheistä Palvelussa.

Vierailijan vastuu ja korvausvelvollisuus
Palvelun käytön tulee aina tapahtua näiden yleisten ehtojen sekä sovellettavien lakien, asetusten ja vakiintuneen käytännön mukaisesti. Sinä vastaat Palvelua käyttäessäsi suorittamistasi toimenpiteistä ja pidättäydyt ja sitoudut korvaamaan Meille, tytär- tai osakkuusyhtiöillemme ja yhteistyökumppaneillemme kaikki tappiot, vahingonkorvaukset, vaatimukset, kulut ja menot, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka sinä aiheutat tai jotka aiheutuvat rikkomuksestasi näitä yleisiä ehtoja, lakeja tai kolmannen osapuolen oikeuksia kohtaan.

Linkit
Palvelussa voi esiintyä linkkejä muille verkkosivustoille, joita ylläpitää kolmas osapuoli. Meillä ei ole kontrollia näiden verkkosivustojen sisältöön, emmekä Me vastaa niiden sisällöstä tai toiminnasta. Emme vastaa tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua tällaisten verkkosivustojen käytöstä. Emme voi vahvistaa tai taata muiden verkkosivustojen tietojen tai sisällön oikeellisuutta, tai sellaisen tiedon oikeellisuutta, joka tarjotaan Palvelussa muiden verkkosivustojen kautta, kuten esimerkiksi todennäköisyydet, vedonlyöntisuhteet, tilastot tai vastaavat tiedot.

Yleisten ehtojen muuttaminen
Pidätämme oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin yleisiin ehtoihin koska tahansa. Olet velvollinen pitämään itsesi ajan tasalla yleisten ehtojen sisällöstä ja tutustumaan niihin säännöllisesti. Me tiedotamme yleisten ehtojen viimeisimmästä muutoksesta ilmoittamalla näiden yleisten ehtojen alussa päivämäärän, jona yleisiä ehtoja on viimeksi päivitetty. Lisäksi tiedotamme kaikista olennaisista muutoksista näissä yleisissä ehdoissa ilmoittamalla muutoksista selkeästi Palvelun kautta. Jatkamalla Palvelun käyttöä näiden yleisten ehtojen muuttamisen jälkeen hyväksyt näihin yleisiin ehtoihin tehdyt muutokset. Mikäli et jonain ajankohtana hyväksy tai pysty noudattamaan yleisiä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua

Luovutus
Meillä on oikeus luovuttaa oikeutemme ja velvollisuutemme näiden yleisten ehtojen tai niiden osan mukaisesti kolmannelle osapuolelle.

Tekniset vaatimukset Palvelun käyttämiseksi
Voidaksesi käyttää Palvelua sinulla tulee olla tietyllä suorituskyvyllä varustettu internet-yhteys sekä Palvelun teknisten erityisvaatimusten mukainen laitteisto ja ohjelmisto. Vaatimukset ovat saatavilla osoitteessa http://viareal.in/se/tech. Palvelun parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi suosittelemme, että tarkistat erityisvaatimukset ja päivität laitteiston, ohjelmiston ja asetukset vastaamaan teknisiä erityisvaatimuksia. Lisäksi osa Palvelun sisällön vastaanottamisesta on estetty niin, ettei sitä voi vastaanottaa Suomen ulkopuolella.
Ymmärrät, että internetin ylikuormitus tai verkko-, ISP- sähkö-, tietokone- ja viestintäongelmat tai -virheet voivat vaikuttaa Palvelun saatavuuteen. Me emme vastaa tällaisista ylikuormituksista, ongelmista tai virheistä.

Turvallisuus
Et saa yrittää kiertää turvallisuusjärjestelmäämme tai yrittää testata Palvelun turvallisuutta.
Et saa käyttää Palveluta tavalla, joka voi vahingoittaa, estää toiminnan, ylikuormittaa tai huonontaa Palvelua tai loukata muiden käyttäjien Palvelun käyttöä. Tähän sisältyy sellaisen aineiston lähettäminen, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muita datakoodeja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on luotu vahingoittamaan, keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan jonkin välittömästi tai välillisesti Palveluun yhteydessä olevan tietokoneohjelmiston, laitteiston tai varusteiden käytettävyyttä.

Et saa yrittää hankkia kiellettyä pääsyä johonkin tietojärjestelmään, verkkoon, sisältöön tai tietoon, joka muodostaa Palvelun tai sen järjestelmän, jolle Palvelu pohjautuu. Et myöskään saa yrittää saada pääsyä aineistoon tai tietoon, jota ei ole tarkoituksella tehty Palvelun kautta saatavilla olevaksi.
Näiden määräysten rikkomista tullaan aina pitämään olennaisena rikkomuksena näitä yleisiä ehtoja vastaan, mikä antaa Meille oikeuden sulkea Palvelun käytöstäsi välittömästi ja/tai estää pääsysi Palveluun, tai muulla tavoin estää luvattoman toiminnan jatkuminen

Koko sopimus
Nämä yleiset ehdot yhdessä Salassapitoehtojemme ja Eväste-ehtojemme kanssa muodostavat koko sopimuksen Meidän ja sinun välilläsi ja korvaavat kaikki aiemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset, jotka koskevat niissä sovittua sisältöä.

Ylivoimainen este
Meillä ei ole vahingonkorvausvastuuta sinua kohtaan Palvelun suorituksessa tai käytettävyydessä olevan puutteen tai virheen vuoksi, tai näiden yleisten ehtojen noudattamisessa olevan viiveen vuoksi, jos tällainen puute tai virhe suorituksessa tai käytettävyydessä aiheutuu syystä, joka on meidän vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella.
Määräyksen pätemättömyys
Mikäli jokin näissä ehdoissa määritellyn ehdon katsotaan olevan pätemätön tai mahdoton toteuttaa, se ei vaikuta millään tavalla muihin näissä ehdoissa annettuihin määräyksiin.

Yhteystiedot
Mikäli sinulla on kysyttävää näistä yleisistä ehdoista tai Palvelun käytöstä, ota ystävällisesti yhteyttä Meihin osoitteeseen: compliance@viareal.in

Toimivaltainen tuomioistuin ja sovellettava lainsäädäntö
Näihin yleisiin ehtoihin ja mahdollisiin riitoihin tai vaatimuksiin, jotka syntyvät näihin yleisiin ehtoihin liittyen, sovelletaan Suomen lakia.
Mikäli Meidän ja sinun välille muodostuu riita, se tulee ensisijaisesti yrittää ratkaista keskinäisellä sopimuksella. Mikäli emme pääse sopuun asiasta, riita voidaan ratkaista kuluttajariitalautakunnassa siinä laajuudessa, jossa lautakunta on toimivaltainen tutkimaan kysymyksen ja riita soveltuu lautakunnan harkittavaksi. Lautakunnan osoite on PL 306, 00531 Helsinki. Lautakunnan kotisivut ovat saatavilla osoitteessa www.kulutajariita.fi. Ennen asian saattamista kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, sinun tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan asian selvittämiseksi (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/). Osapuolilla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne yleisessä tuomioistuimessa.

Tietosuojakäytäntö – Viareal

Tämä Tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi [päivämäärä] ja se on voimassa 25 toukokuuta 2018 lähtien.

Ymmärrämme, että henkilötietosi ovat sinulle tärkeitä ja sitoudumme suojelemaan ja kunnioittamaan niitä.

Tässä Tietosuojakäytännössä kuvataan (yhdessä Yleisten ehtojemme kanssa http://viareal.in/se/legal) miten käsittelemme niitä henkilötietoja joita keräämme sinulta tai joita sinä annat meille. Lue ystävällisesti läpi tämä Tietosuojakäytäntö tarkasti, jotta ymmärrät asenteemme ja sen miten käsittelemme sinun henkilötietojasi, ja miten saatamme käyttää niitä. Tämä käytäntö saattaa muuttua, jolloin kaikki muutokset ja lisätyt osiot ilmoitetaan tämän asiakirjan lopussa yhdessä tietojen kanssa siitä, koska muutokset on tehty. Lue siksi ystävällisesti tämä käytäntö uudestaan säännöllisin väliajoin.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee internetpohjaista Virtual Reality-palvelua “Viareal”, johon on pääsy appstoresin (“Palvelu”) sekä verkkoselaimen (“Lisäpalvelu”) kautta. Käyttämällä tai vierailemalla Palvelussa ja/tai Lisäpalvelussa vakuutat, että olet lukenut ja ymmärtänyt alla kuvattuna olevan henkilötietokäsittelymme.

Palvelun ja Lisäpalvelun rekisterinpitäjä on MTG Technology AB (”MTG”) (yhdessä “Me” tai Meidän”). MTG on rekisteröity Ruotsissa osoitteella Box 17104, 104 62 Stockholm.

Henkilökohtainen tieto jota saatamme kerätä sinulta
Jos päätät liittyä Palveluun tai käytät Palvelua, keräämme sinulta joitakin tai kaikki alla mainituista henkilötiedoista:

Henkilötiedot joita saatamme kerätä Palvelussa:

 • IP-osoite (tätä ei ikinä tallenneta) (katso tarkemmin alla olevassa kappaleessa IP-osoitteista)

Henkilötiedot joita saatamme kerätä Lisäpalvelussa

 • Jos olet meihin yhteydessä, saatamme tallentaa kirjeenvaihdossa käytettävän osoitteesi siksi aikaa kun se on välttämätöntä sinun kanssa käytävän kirjeenvaihdon vuoksi;
  Henkilötiedot joita Me pyydämme sinulta, ovat välttämättömiä, jotta voimme tarjota sinulle Palvelua.

Muu tieto jota saatamme kerätä

Muu tieto jota saatamme kerätä Palvelussa

 • Amplitude – käytetään analyysityökaluna jonka tarkoituksena on kerätä dataa siitä miten anonyymit käyttäjät käyttävät palvelua, mahdollistaaksemme paremman Palvelun tarjoamisen tulevaisuudessa. Datapisteitä joita saatamme kerätä ovat esimerkiksi aloitettujen suoratoistojen lukumäärä, keskimääräinen katseluaika ja aloitettujen suoratoistojen määrä maittain. Data jonka keräämme tallennetaan servereille, jotka sijaitsevat toistaiseksi EU:n sisä- ja ulkopuolella. Lisätietoja saa osoitteesta https://amplitude.com/behavioral-analytics-platform

Muu tieto jota saatamme kerätä Lisäpalvelussa

Käytämme ensimmäisen- ja kolmannen osapuolen evästeitä osana Lisäpalvelua. Kolmannen osapuolen evästeitä säätelee kukin verkkosivusto, ja ne eivät ole Meidän kontrolloimia. Alla ilmoitetaan ne kolmannen- ja ensimmäisen osapuolen evästeet joita Me käytämme. Jotkut näistä evästeistä voidaan sulkea verkkoselainasetuksissa, mutta jotkut voidaan ainoastaan sulkea kullakin verkkosivustolla, niillä annettavien ohjeiden mukaisesti.

Ensimmäisen osapuolen evästeet:

 • WordPress Conference Cookie: käytetään varmistuakseen siitä, että käyttäjä on ihminen eikä botti.
  • wordfence_verifiedHuman (Session)
  • wfvt_1614852471 (Session)
 • Google Analytics – käytetään analyysityökaluna. Lisätietoja saa osoitteesta https://www.google.com/analytics/
  • _ga (Permanent, säilytetään 2 vuotta)
  • _gat_UA-112148944-2 (Session)
  • _gid (Session)

Kolmannen osapuolen evästeet:

 • Facebook Analytics – käytetään analyysityökaluna. Lisätietoja saa osoitteesta: https://www.facebook.com/policies/cookies/
  • /tr/ (Pixel)
  • fr (Permanent, säilytetään 3 kuukautta)
 • Adobe Typekit – käytetään, jotta fontit näkyvät oikeanlaisina. Lisätietoja saa osoitteesta: https://www.adobe.com/se/privacy/policies/typekit.html
  • /p.gif (Pixel)

MITEN EVÄSTEITÄ POISTETAAN?
Voit itse valita, hyväksytkö evästeiden vastaanottamisen. Voit sulkea tai poistaa kaikki evästeet verkkoselaimesi asetusten kautta. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, Palvelu ei valitettavasti tule toimimaan. Saadaksesi yksityiskohtaisempia tietoja evästeistä voit vierailla sivustolla https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html.

IP-osoitteet
Saatamme Palvelussa kerätä tietoa IP-osoittestasi. Keräämisen tarkoitus on ainoastaan varmistaa, että lisenssejä joiden alaisuudessa Palvelu toimii, noudatetaan. Mitään IP-osoitetta ei tallenneta, vaan poistetaan välittömästi Palvelun käytön jälkeen.

Tietojen käyttö
Saatamme käyttää sinulta saamiamme tietoja tarkoituksella noudattaa sopimusta välillämme seuraavin tavoin:

 • Varmistaaksemme, että Palvelun sisältö esitetään sinulle ja laitteellesi sen lainsäädännön ja niiden lisenssien mukaan jotka koskevat sitä maata jossa olet;
 • Voidaksemme vastata kirjeenvaihtoon sinulta;
 • Voidaksemme kehittää Palvelua ja sen sisältöä niin, että se vastaa paremmin käyttäjien kysyntään markkinasta riippuen.

Saatamme myös jakaa tietojasi muille yrityksille MTG-konsernin sisällä tai muille valituille kolmansille osapuolille. Tästä yksityiskohtaisemmin alla (katso Tietojesi luovuttaminen).

Missä säilytämme henkilötietojasi
Kaikki ne tiedot jotka luovutat Meille, tallennetaan turvallisille servereillemme tai palveluntarjoajiimme servereille.

Tietojen siirto internetissä ei kuitenkaan ole täysin varmaa. Siksi emme voi taata tietojesi turvallisuutta, vaikka teemme parhaamme sinua suojellaksemme. Kun olemme saaneet pääsyn tietoihisi, käytämme tarkkoja menetelmiä ja turvatoimenpiteitä estääksemme ei-auktorisoidun pääsyn tietoihin.

Tiedot joita keräämme sinulta voidaan siirtää ja tallentaa Euroopan Talousalueen (“ETA”) ulkopuolelle. Niitä voi myös käsitellä henkilöstö joka työskentelee Meille tai palvelutarjoajillemme ja toimii ETA:n ulkopuolella. Ilmoittamalla henkilötietosi hyväksyt tämän siirron, tallentamisen ja käsittelyn. Tulemme suorittamaan kaikki välttämättömät kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tietojesi luovuttaminen
Saatamme, oikeutetun etumme perusteella, luovuttaa henkilötietojasi jollekin toiselle yhtiölle MTG-konsernin sisällä niin, että toinen yhtiö voi tarjota tuotteita ja palveluita, joista saattaisit olla kiinnostunut. MTG:n sisäiset yhtiöt, jotka saavat pääsyn henkilötietoihisi noudattavat käytäntöjä jotka vastaavat tätä Tietosuojakäytäntöä. Et tule saamaan suoramarkkinointia ilman, että olet aktiivisesti hyväksynyt sen vastaanottamisen.
Saatamme luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle taholle, jos meillä on kohtuullinen syy uskoa tietojen luovuttamisen olevan välttämätöntä:

 • Jos myymme tai ostamme jonkun liiketoiminnan tai omaisuuserän saatamme luovuttaa henkilötietojasi kyseessä olevan liiketoiminnan tai omaisuuserän mahdolliselle ostajalle tai myyjälle.
 • Jos Me tai olennainen osa omaisuudestamme on kolmannen osapuolen hankinnan kohteena, siirtyvät myös asiakkaidemme henkilötiedot osana siirtyvää omaisuutta kolmannelle taholle.
 • Jos olemme velvollisia luovuttamaan tai jakamaan henkilötietojasi noudattaaksemme jotain lainsäädännöllistä velvoitetta, -määräystä, -oikeudellista toimea, tai -viranomaispyyntöä tai pannaksemme täytäntöön tai soveltaaksemme Yleisiä ehtojamme, käsittäen mahdollisten rikkomusten selvittämisen. Tämä käsittää tietojen vaihtamisen muiden yhtiöiden ja organisaatioiden kanssa, tarkoituksena ehkäistä petoksia ja vähentää luottoriskejä, paljastaa, ehkäistä tai muulla tavoin torjua laitonta toimintaa, tai toimintaa jota epäillään laittomaksi, puutteita turvallisuudessa tai teknisiä vaikeuksia.

Saatamme käyttää kerättyjä tietoja valvoaksemme Palvelun käyttöä, jolloin tarkoituksena on auttaa Meitä kehittämään Palvelua entisestään, ja saatamme toimittaa tällaiset tiedot kolmansille tahoille, esimerkiksi sisällöntoimittajille joiden kanssa teemme yhteistyötä, tai mainostajille. Kyseinen kerätty tieto ei sisällä henkilökohtaisia tietoja.

Saatamme lisäksi käyttää ulkopuolisia yhtiöitä suorittamaan meille palveluita, esimerkiksi toimittamaan infrastruktuuri- ja IT-palveluita (sisältäen, mutta ei rajoittuen, datan varastointiin ja suoratoistolaadunvalvontaan), käsittelemään luottokorttitransaktioita, toimittamaan asiakaspalveluita, keräämään velka-analyysejä ja parantamaan dataa sekä käsittelemään asiakastutkimuksia ja suorittamaan muita tilastollisia analyysejä. Kyseiset yhtiöt voivat Palvelua suorittaessaan saada käyttöön tietojasi. Emme valtuuta yhtiöitä käyttämään tai luovuttamaan henkilötietojasi, paitsi kun tarkoituksena on tarjota palveluita, joita Me pyydämme. Tietojesi käyttö, joka on kuvailtu tämän kappaleen alla, tapahtuu lain vaatimuksen tai meidän oikeutetun intressimme suojata ja parantaa palvelujamme perusteella.

Kolmansien osapuolten palvelut
Voit jakaa Palvelun sisältöä sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa. Saatamme tällöin kerätä tiettyjä tietoja tilistäsi, joita voidaan käyttää edellä kuvatuin tavoin. Emme ole vastuussa sisällöistä jotka tulevat muista kuin Meidän palveluista, tai tiedoista, joita jaat tai lähetät kyseisiin palveluihin. Jos käytät kolmansien osapuolien palveluita, sinun tulee lukea heidän omat tietosuojakäytäntönsä läpi voidaksesi määritellä, miten heillä on oikeus käsitellä tietoja, joita he keräävät sinusta.

Pääsy muille verkkosivustoille
Tietyissä tilanteissa Palvelu voi sisältää linkkejä verkkosivuille ja verkkosivuilta jotka ovat verkostoyhteistyökumppanimme, mainostajiemme ja tytäryhtiöidemme hallussa. Jos seuraat linkkiä joillekin näistä verkkosivuista, huomaathan ystävällisesti, että näillä verkkosivuilla on omat tietosuojakäytäntönsä ja, että emme ole vastuussa mistään, joka koskee heidän käytäntöjään. Käy ystävällisesti läpi heidän tietosuojakäytäntönsä ennen kuin annat mitään henkilökohtaisia tietoja kyseisillä verkkosivuilla.

Oikeutesi
Sinulla on tiettyjä oikeuksia meihin nähden. Jos haluat hyödyntää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä meihin. Yhteystietomme löytyvät seuraavasta kappaleesta.

 • Oikeus saada pääsy tietoihin (rekisteriote) — oikeus saada vahvistus ja tietoja henkilötietojesi käsittelystä.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen —oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua.
 • Oikeus tietojen poistamiseen — oikeus saada tiedot poistettua.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen— oikeus vaatia, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan, esimerkiksi jos olet eri mieltä tietojen paikkansapitävyydestä.
 • Vastustamisoikeus— oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu intressipunnintaan, esim. käsittelyä suoramarkkinointiin
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – oikeus vaatia, että henkilötiedot siirretään Meiltä jollekin toiselle taholle. Tämä oikeus rajoittuu tietoihin, jotka olet itse antanut meille.

Jos käsittelemme mielestäsi henkilötietojasi tietosuojalainsäädännön vastaisesti, sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle, joka toimii valvontaviranomaisena. Mikäli haluat hyödyntää kyseisiä oikeuksia, ole ystävällisesti Meihin yhteydessä alta löytyvien yhteystietojen kautta.

Muutokset Tietosuojakäytäntöömme
Kaikki muutokset joita tulevaisuudessa teemme Tietosuojakäytäntöömme ilmoitetaan tällä sivulla.

Yhteystiedot
Kysymykset, kommentit ja toiveet koskien tietosuojakäytäntöämme ovat tervetulleita ja ne lähetetään seuraavaan osoitteeseen:
compliance@viareal.in