Legal – Soumi

 

Yleiset ehdot – Viareal

Nämä Yleiset ehdot on päivitetty viimeksi 26.10.2017.

Yleiskatsaus

Nämä yleiset ehdot koskevat internet-pohjaista Virtual Reality-palvelua ”Viareal” (”Palvelu”). Palvelu on saatavilla verkkoselainten ja sovelluskauppojen välityksellä.

Tietoa meistä

Palvelun tarjoaa Modern Times Group MTG Ltd (”MTG Ltd”) (”Me”, ”Meidän”). MTG Ltd on rekisteröity Iso-Britanniaan osoitteeseen 610 Chiswick High Road, London W4 5RU. Me olemme osa Modern Times Group MTG AB-konsernia. Voit tutustua käytännnesääntöihimme osoitteessa www.mtg.com.

Palvelu on Britannian valvontaviranomaisen, Ofcomin valvonnan alainen. Ofcom sääntelee tilausohjelmapalveluiden toimituksellista sisältöä. Tähän sisältyy sen varmistaminen, että tiettyjä sääntöjä noudatetaan. Mainitut säännöt edellyttävät, ettei tiettyä materiaalia tarjota lapsille, kieltävät täysin tietyt muut materiaalit (mukaan lukien materiaalit, jotka todennäköisesti voivat synnyttää vihaa) ja ohjaavat ohjelmien tuotesijoittelua sekä yksittäisten ohjelmien tai palveluiden sponsorointia.

Jos olet valittanut Meille etkä ole tyytyväinen vastaukseemme, voit lähettää Ofcomille yllä mainittuihin seikkoihin liittyvän kantelun vaadittaessa tarjottavista palveluistamme. Kantelun voi tehdä käyttämällä osoitteessa https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint/complain-about-a-video-on-demand-service saatavilla olevaa lomaketta.

Huomioithan, että Ofcom on tilausohjelmapalveluiden toimituksellisen sisällön valvontaviranomainen. Palveluidemme yhteydessä lähetettäviä mainoksia sääntelee brittiläinen mainostamisstandardiviranomainen, Advertising Standards Authority (”ASA”). ASA:n valitusprosessista on saatavilla tietoa osoitteessa https://www.asa.org.uk/make-a-complaint.html tai puhelimitse numerosta (+44 020 7492 2222). Voit myös lähettää kantelun ASA:lle postitse osoitteeseen Advertising Standards Authority, Mid City Place 71 High Holborn, London WC1V 6QT.

Mahdolliset teknisiä ongelmia, laskutusta, asennusta tai markkinointia koskevat kysymykset tulee osoittaa suoraan Meille näistä Yleisistä ehdoista löytyviä yhteystietoja käyttäen.

Lisätietoa Ofcomista on saatavilla osoitteessa www.ofcom.org.uk ja ASA:sta osoitteessa www.asa.org.uk.

Yleiset ehdot

Nämä yleiset ehdot (mukaan lukien asiakirjat, joihin näissä ehdoissa viitataan) sääntelevät Meidän ja

sinun välistäsi suhdetta käyttäessäsi Palvelua. Yleiset ehdot ovat kaikkia Palvelun käyttäjiä juridisesti sitovat. Sinun tulee lukea ja hyväksyä nämä yleiset ehdot ennen Palvelun käyttöönottoa. Palvelua käyttämällä hyväksyt nämä yleiset ehdot ja suostut noudattamaan niitä. Mikäli et jonain ajankohtana hyväksy tai pysty noudattamaan yleisiä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Pidätämme oikeuden sulkea käyttäjätilisi välittömästi tai muutoin estää luvattoman toiminnan jatkumisen, mikäli näitä yleisiä ehtoja ei noudateta. Näiden yleisten ehtojen rikkominen voi olla rikollista toimintaa sekä aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Evästeet

Palvelu käyttää niin sanottuja evästeitä. Tarkempaa tietoa evästeistä ja niiden käytöstä on saatavilla täällä https://viareal.in/fi/legal

Henkilötiedot

Käsittelemme sinua koskevaa tietoa Palvelun salassapitoehtojen mukaisesti:

https://viareal.in/fi/legal

Palvelu

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se on ja sen saatavuuden rajoissa. Me emme anna takuita tai sitoumuksia Palvelun sisällön, tietojen tai muun Palvelussa olevan tai sen kautta tarjottavan materiaalin oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Emme myöskään anna nimenomaisia tai hiljaisia takuita tai sitoumuksia Palvelun toiminnasta, saatavuudesta, laadusta, käytettävyydestä tai turvallisuudesta.

Hyväksyt, että Me saamme päivittää ja muokata Palvelua ajoittain. Hyväksyt, että Me voimme päättää ja muuttaa Palvelua ja sen käyttöä koskevia ehtoja ja rajoituksia. Hyväksyt ja olet tietoinen siitä, että (i) ei ole teknisesti mahdollista tarjota virheetöntä Palvelua emmekä Me voi luvata tarjoavamme sellaista; (ii) virhe voi johtaa siihen, ettei Palvelua voida tilapäisesti käyttää; (iii) aineisto, jota vastaanotat Palvelua käyttäessäsi saattaa sisältää vikoja ja virheellisyyksiä; ja (vi) olosuhteet, jotka ovat hallintamme ulkopuolella, saattavat vaikuttaa Palveluun.

Pidätämme oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen koska tahansa.

Ikärajoitus

Voidaksesi käyttää Palvelua sinun tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Tämä on sovelluskaupan suosittelema ikäraja.

Immateriaalioikeudet

()

Kaikki Palvelun sisältö on suojattu Suomen ja kansainvälisen lainsäädännön alla. Kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet aineistoon tai sisältöön, jotka ovat osa Palvelua, ovat hallinnassamme tai lisensoitu toimestamme. Annamme sinulle ei-yksinomaisen, luovutuskelvottoman ja rajoitetun oikeuden tutustua Palveluun henkilökohtaista ja yksityistä käyttöäsi (eikä mitään kaupallista tarkoitusta) varten, oletuksella, että et:

kopioi, julkaise, jäljennä, vuokraa, postita, lähetä, jaa, toimita tai saata Palvelun sisältöä yleisön saataville tai valtuuta toista henkilöä tekemään sitä;

lataa, lähetä edelleen tai jaa mitään Palvelun sisältöä, hanki pääsyä sellaiseen Palvelun sisältöön, johon et ole rekisteröitynyt tai peri maksua Palvelun katsomisesta;

kierrä, muokkaa, poista, johda tai rekonstruoi Palvelun rakennetta, luo johdannaisia tuotteita, muuta Palvelua tai muulla tavalla manipuloi turvallisuusfunktiota, salausta, muuta teknologiaa tai ohjelmistoa, joka muodostaa osan Palvelusta.

Omistusoikeutta tai mitään muuta oikeutta Palveluun tai johonkin sen sisältöön ei anneta tai siirretä muulla tavalla sinulle.

Näiden määräysten rikkomista tullaan aina pitämään olennaisena rikkomuksena näitä yleisiä ehtoja vastaan, mikä antaa Meille oikeuden sulkea Palvelun käytöstäsi välittömästi ja/tai estää pääsysi Palveluun, tai muulla tavoin estää luvattoman toiminnan jatkuminen. Tämän määräyksen rikkominen voi olla rikollista toimintaa sekä aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden.

Vastuunrajoitus

Hyväksyt, että jollei pakottavasta kuluttajansuoja- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Me emme ota vastuuta sinulle tai jollekin muulle aiheutuvasta tappiosta tai vahingosta, joka voidaan laskea kuuluvaksi tai joka liittyy näihin yleisiin ehtoihin tai Palvelun käyttöön. Tämä vastuunrajoitus koskee kaikkia välittömiä ja välillisiä vahinkoja. Emme ota vastuuta myöskään viivästyksistä tai virheistä Palvelussa.

Vierailijan vastuu ja korvausvelvollisuus

Palvelun käytön tulee aina tapahtua näiden yleisten ehtojen sekä sovellettavien lakien, asetusten ja vakiintuneen käytännön mukaisesti. Sinä vastaat Palvelua käyttäessäsi suorittamistasi toimenpiteistä ja pidättäydyt ja sitoudut korvaamaan Meille, tytär- tai osakkuusyhtiöillemme ja yhteistyökumppaneillemme kaikki tappiot, vahingonkorvaukset, vaatimukset, kulut ja menot, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka sinä aiheutat tai jotka aiheutuvat rikkomuksestasi näitä yleisiä ehtoja, lakeja tai kolmannen osapuolen oikeuksia kohtaan.

()

Linkit

Palvelussa voi esiintyä linkkejä muille verkkosivustoille, joita ylläpitää kolmas osapuoli. Meillä ei ole kontrollia näiden verkkosivustojen sisältöön, emmekä Me vastaa niiden sisällöstä tai toiminnasta. Emme vastaa tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua tällaisten verkkosivustojen käytöstä. Emme voi vahvistaa tai taata muiden verkkosivustojen tietojen tai sisällön oikeellisuutta, tai sellaisen tiedon oikeellisuutta, joka tarjotaan Palvelussa muiden verkkosivustojen kautta, kuten esimerkiksi todennäköisyydet, vedonlyöntisuhteet, tilastot tai vastaavat tiedot.

Yleisten ehtojen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin yleisiin ehtoihin koska tahansa. Olet velvollinen pitämään itsesi ajan tasalla yleisten ehtojen sisällöstä ja tutustumaan niihin säännöllisesti. Me tiedotamme yleisten ehtojen viimeisimmästä muutoksesta ilmoittamalla näiden yleisten ehtojen alussa päivämäärän, jona yleisiä ehtoja on viimeksi päivitetty. Lisäksi tiedotamme kaikista olennaisista muutoksista näissä yleisissä ehdoissa ilmoittamalla muutoksista selkeästi Palvelun kautta. Jatkamalla Palvelun käyttöä näiden yleisten ehtojen muuttamisen jälkeen hyväksyt näihin yleisiin ehtoihin tehdyt muutokset. Mikäli et jonain ajankohtana hyväksy tai pysty noudattamaan yleisiä ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua

Luovutus

Meillä on oikeus luovuttaa oikeutemme ja velvollisuutemme näiden yleisten ehtojen tai niiden osan mukaisesti kolmannelle osapuolelle.

Tekniset vaatimukset Palvelun käyttämiseksi

Voidaksesi käyttää Palvelua sinulla tulee olla tietyllä suorituskyvyllä varustettu internet-yhteys sekä Palvelun teknisten erityisvaatimusten mukainen laitteisto ja ohjelmisto. Vaatimukset ovat saatavilla osoitteessa http://viareal.in/se/tech. Palvelun parhaan mahdollisen käyttökokemuksen varmistamiseksi suosittelemme, että tarkistat erityisvaatimukset ja päivität laitteiston, ohjelmiston ja asetukset vastaamaan teknisiä erityisvaatimuksia. Lisäksi osa Palvelun sisällön vastaanottamisesta on estetty niin, ettei sitä voi vastaanottaa Suomen ulkopuolella.

Ymmärrät, että internetin ylikuormitus tai verkko-, ISP- sähkö-, tietokone- ja viestintäongelmat tai -virheet voivat vaikuttaa Palvelun saatavuuteen. Me emme vastaa tällaisista ylikuormituksista, ongelmista tai virheistä.

Turvallisuus

Et saa yrittää kiertää turvallisuusjärjestelmäämme tai yrittää testata Palvelun turvallisuutta.

()

Et saa käyttää Palveluta tavalla, joka voi vahingoittaa, estää toiminnan, ylikuormittaa tai huonontaa Palvelua tai loukata muiden käyttäjien Palvelun käyttöä. Tähän sisältyy sellaisen aineiston lähettäminen, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muita datakoodeja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on luotu vahingoittamaan, keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan jonkin välittömästi tai välillisesti Palveluun yhteydessä olevan tietokoneohjelmiston, laitteiston tai varusteiden käytettävyyttä.

Et saa yrittää hankkia kiellettyä pääsyä johonkin tietojärjestelmään, verkkoon, sisältöön tai tietoon, joka muodostaa Palvelun tai sen järjestelmän, jolle Palvelu pohjautuu. Et myöskään saa yrittää saada pääsyä aineistoon tai tietoon, jota ei ole tarkoituksella tehty Palvelun kautta saatavilla olevaksi.

Näiden määräysten rikkomista tullaan aina pitämään olennaisena rikkomuksena näitä yleisiä ehtoja vastaan, mikä antaa Meille oikeuden sulkea Palvelun käytöstäsi välittömästi ja/tai estää pääsysi Palveluun, tai muulla tavoin estää luvattoman toiminnan jatkuminen

Koko sopimus

Nämä yleiset ehdot yhdessä Salassapitoehtojemme ja Eväste-ehtojemme kanssa muodostavat koko sopimuksen Meidän ja sinun välilläsi ja korvaavat kaikki aiemmat kirjalliset tai suulliset sopimukset, jotka koskevat niissä sovittua sisältöä.

Ylivoimainen este

Meillä ei ole vahingonkorvausvastuuta sinua kohtaan Palvelun suorituksessa tai käytettävyydessä olevan puutteen tai virheen vuoksi, tai näiden yleisten ehtojen noudattamisessa olevan viiveen vuoksi, jos tällainen puute tai virhe suorituksessa tai käytettävyydessä aiheutuu syystä, joka on meidän vaikutusmahdollisuuksiemme ulkopuolella.

Määräyksen pätemättömyys

Mikäli jokin näissä ehdoissa määritellyn ehdon katsotaan olevan pätemätön tai mahdoton toteuttaa, se ei vaikuta millään tavalla muihin näissä ehdoissa annettuihin määräyksiin.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä yleisistä ehdoista tai Palvelun käytöstä, ota ystävällisesti yhteyttä Meihin osoitteeseen: compliance@viareal.in

Toimivaltainen tuomioistuin ja sovellettava lainsäädäntö

Näihin yleisiin ehtoihin ja mahdollisiin riitoihin tai vaatimuksiin, jotka syntyvät näihin yleisiin ehtoihin liittyen, sovelletaan Suomen lakia.

()

Mikäli Meidän ja sinun välille muodostuu riita, se tulee ensisijaisesti yrittää ratkaista keskinäisellä sopimuksella. Mikäli emme pääse sopuun asiasta, riita voidaan ratkaista kuluttajariitalautakunnassa siinä laajuudessa, jossa lautakunta on toimivaltainen tutkimaan kysymyksen ja riita soveltuu lautakunnan harkittavaksi. Lautakunnan osoite on PL 306, 00531 Helsinki. Lautakunnan kotisivut ovat saatavilla osoitteessa www.kulutajariita.fi. Ennen asian saattamista kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, sinun tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan asian selvittämiseksi (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/). Osapuolilla on kuitenkin aina oikeus nostaa kanne yleisessä tuomioistuimessa.

Salassapitoehdot – Viareal

Nämä Salassapitoehdot on päivitetty viimeksi 24.5.2017.

Me ymmärrämme, että henkilötietosi ovat sinulle tärkeitä, ja sitoudumme suojelemaan ja kunnioittamaan niitä.

Nämä Salassapitoehdot selittävät (yhdessä Yleisten ehtojen http://viareal.in/se/legal ja Eväste-ehtojemme http://viareal.in/legal kanssa), kuinka me käsittelemme henkilökohtaisia tietoja, joita keräämme sinulta tai jotka sinä annat Meille. Lue ystävällisesti nämä Salassapitoehdot tarkasti, jotta ymmärrät suhtautumisemme ja sen, kuinka käsittelemme henkilötietojasi sekä kuinka me saatamme käyttää niitä. Näitä ehtoja voidaan muuttaa, ja kaikki muutokset ja lisäykset tullaan ilmoittamaan tämän dokumentin alaosassa yhdessä päivämäärän kanssa, jona muutokset tehtiin. Ole siis ystävällinen ja lue nämä ehdot silloin tällöin.

Nämä Salassapitoehdot koskevat internet-pohjaista Virtual Reality-palvelua Viareal (”Palvelu”). Palvelu on saatavilla verkkoselainten ja sovelluskauppojen välityksellä. Käyttämällä tai vierailemalla Palvelussa hyväksyt henkilötietojen käsittelymme siten, kuin se on alla kuvattu.

Henkilötiedoista vastaa MTG Technology AB (”MTG”) (jäljempänä myös ”Me” tai ”Meidän”). MTG on rekisteröity Ruotsiin osoitteella Box 17104, 104 62 Tukholma. Me toimimme Ruotsin henkilötietolain (1998:204) alaisena ja olemme sidottuja siihen.

Tiedot, joita Me voimme kerätä sinusta

Mikäli päätät liittyä Palveluun käyttämällä Palvelua, keräämme osan tai kaikki alla luetellut henkilötiedot.

Tiedot, jotka voimme kerätä:

Tiedot, jotka tarjotaan Palvelun käytön aikana tai pyydettäessä lisää palveluita Meiltä. Me voimme myös kysyä tietoja sinulta raportoidessasi ongelmasta Palvelussa.

IP-osoite (katso edempänä osio IP-osoitteista)

Voimme dokumentoida kirjeenvaihto-osoitteen, jos otat Meihin yhteyttä;

Käyttäjätiedot, jotka luovutat tutkimuskäyttöön (katsojaluvut, arvostelut, vastaukset tutkimuksiin ja muut kuvaukset), johon sinun ei kuitenkaan tarvitse vastata.

Yksityiskohdat vierailustasi Palvelussa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen, tietoliikenne, sijaintitiedot ja muut viestintätiedot, sekä ne resurssit, joihin sinulla on pääsy.

Me keräämme tietoa Palvelun käytöstäsi myös evästeiden ja muun vastaavan teknologian avulla. Voit lukea lisää tästä täältä http://viareal.in/fi/legal.

Voimme myös kerätä tietoa käytöstä tai katsomistottumuksista, kuten esimerkiksi:

Minkä tyyppisiä ohjelmia katsot.

Miten käytät Palvelua, esimerkiksi pysäyttämällä ohjelman tai kelaamalla ohjelmaa eteen- tai taaksepäin.

Tallennatko ohjelmia myöhemmin katsottavaksi.

Hyppäätkö mainosten yli (jos se on mahdollista).

”Henkilökohtaisella tiedolla” tarkoitamme näissä Salassapitoehdoissa sellaista tietoa, jota voidaan käyttää tunnistamaan sinut. Ei-henkilökohtainen tieto on tietoa, jota ei voida käyttää henkilön tunnistamiseen. Voimme kerätä, käyttää, luovuttaa tai jättää pois ei-henkilökohtaista tietoa mistä tahansa syystä.

Voit valita, ettet kysyttäessä anna mitään henkilökohtaista tietoa. Useimmiten henkilökohtainen tieto, jota pyydämme, on välttämätöntä voidaksemme tarjota Palvelua. Mikäli meillä ei ole tarvitsemaamme tietoa, Meillä ei ole mahdollisuutta tarjota Palvelua.

Tiedon käyttö

Voimme käyttää sinulta saamaamme tietoa seuraavilla tavoilla:

Varmistamaan, että Palvelun sisältö esitetään sinulle ja laitteellesi mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

Lähettämään ponnahdusikkunoita, joiden sisältöä tilaat.

Antamaan sinun käyttää sovellustamme sosiaalisessa mediassa silloin, kun se on mahdollista, edellyttäen että valitset niin turvallisuusasetustesi mukaisesti.

Ilmoittamaan sinulle muutoksista Palvelussa.

Voimme myös käyttää tietojasi, tai antaa toisen yrityksen MTG-konsernin sisällä tai valitun kolmannen osapuolen käyttää tietojasi. Tästä kerrotaan tarkemmin edempänä (katso Tietojesi luovutus).

Missä säilytämme henkilötietojasi

Kaikki tieto, jonka tarjoat Meille, säilytetään varmennetuilla palvelimillamme tai palveluntarjoajiemme palvelimilla.

Tiedon siirtäminen internetin kautta ei kuitenkaan ole aukottoman turvallista. Vaikka teemme parhaamme suojataksemme sinua, Me emme voi taata tietojesi turvallisuutta emmekä vastata

sopimattomasta pääsystä niihin. Kaikki tietojen siirtäminen Palveluun tapahtuu omalla vastuullasi. Kun olemme saaneet pääsyn tietoihisi, käytämme tarkkoja metodeja ja turvallisuustoimia yrittääksemme estää luvattoman pääsyn tällaiseen tietoon.

Tiedot, jotka keräämme sinusta, voidaan siirtää ja varastoida Euroopan talousalueen (”ETA”) ulkopuolelle. Tietoja voi myös käsitellä henkilöstö, joka työskentelee Meidän tai palveluntarjoajamme palveluksessa ja joka toimii ETAn ulkopuolella. Tällainen henkilöstö voi työskennellä muun muassa tilauksesi käsittelyssä ja tukitoimintojen suorittamisessa. Antamalla henkilötietosi hyväksyt tämän siirtämisen, varastoinnin ja käsittelyn. Tulemme suorittamaan kaikki välttämättömät, kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja näiden Salassapitoehtojen mukaisesti.

Tietojesi luovutus

Voimme luovuttaa tietosi toiselle MTG-konserniin kuuluvalle yritykselle, jotta tällainen yritys voi tarjota tietoa tuotteista ja palveluista, jotka saattaisivat kiinnostaa sinua. MTG-konserniin kuuluvat yritykset, jotka saavat pääsyn henkilötietoihisi, noudattavat käytäntöjä jotka ovat yhdenmukaisia näiden Salassapitoehtojen kanssa.

Voimme luovuttaa henkilötietosi kolmannelle osapuolelle, jos Meillä on kohtuullinen peruste uskoa, että tietojen luovuttaminen on välttämätöntä:

Jos Me myymme tai ostamme jonkin toiminnan tai omaisuutta, Me voimme luovuttaa henkilötietosi tällaisen toiminnan tai omaisuuden mahdolliselle ostajalle tai myyjälle.

Jos kolmas osapuoli hankkii Meidät tai huomattavan osan omaisuudestamme omistukseensa, tulevat asiakkaidemme henkilötiedot olemaan yksi siirrettävistä omaisuusosista.

Jos olemme velvoitettuja luovuttamaan tai jakamaan henkilötietojasi täyttääksemme jonkin lakisääteisen velvollisuuden, päätöksen, oikeudellisen menettelyn tai viranomaisen määräyksen tai voidaksemme panna täytäntöön tai soveltaa Yleisiä ehtoja, mukaan lukien mahdollisten rikkomusten tutkiminen. Tähän sisältyy tietojenvaihto muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa tarkoituksena estää petoksia ja vähentää luottoriskejä, samoin kuin huomata, estää tai muulla tavalla puuttua laittomaan tai epäiltyyn laittomaan toimintaan, turvallisuuspuutteisiin tai teknisiin ongelmiin.

Voimme käyttää koottua tietoa valvoaksemme Palvelun käyttöä, tarkoituksenamme auttaa Meitä parantamaan Palvelua. Me voimme tarjota tällaista koottua tietoa kolmansille osapuolille, esimerkiksi sisällöntuottajille, joiden kanssa teemme yhteistyötä, tai mainostajille. Tämä koottu tieto ei sisällä henkilökohtaista tietoa.

Voimme myös käyttää ulkopuolista yritystä palveluiden suorittamiseen Meille, esimerkiksi tarjoamaan infrastruktuurin ja IT-palveluita (mukaan lukien datan säilyttämiseen ja yhteyden puskuroimiseen liittyen), käsittelemään luottokorttitapahtumia, tarjoamaan asiakaspalveluja, keräämään velka-analyysejä ja parantamaan dataa sekä käsittelemään asiakastutkimuksia ja suorittamaan muita tilastollisia analyysejä. Suorittaessaan palveluaan nämä yritykset voivat saada pääsyn tietoihisi. Me emme valtuuta kyseisiä yrityksiä käyttämään tai luovuttamaan henkilötietojasi, paitsi siinä tarkoituksessa, että ne suorittavat palveluita, joita me pyydämme.

Kolmansien osapuolien palvelut

Voit jakaa sisältöä Palvelusta sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa. Me voimme tällöin kerätä tiettyä tietoa käyttäjätililtäsi. Tietoa voidaan käyttää siten, kuten yllä kuvataan. Me emme ole vastuussa sisällöistä, jotka tulevat palveluista, jotka eivät ole Meidän, tai tiedoista, jotka jaat tai lähetät kyseisille palveluille. Jos käytät kolmansien osapuolien palveluita, sinun tulee lukea heidän salassapitoehtonsa voidaksesi arvioida, kuinka he saavat käsitellä tietoa, jonka he keräävät sinusta.

Pääsy muille verkkosivustoille

Tietyissä tilanteissa Palvelu voi sisältää linkkejä verkkosivustoille tai verkkosivustoilta, jotka ovat verkkokumppaniemme, mainostajiemme tai tytäryhtiöidemme hallussa. Jos seuraat linkkiä tällaiselle verkkosivustolle, huomioi ystävällisesti, että näillä verkkosivustoilla on omat salassapitoehtonsa emmekä me ota mitään vastuuta heidän ehdoistaan. Ole ystävällinen ja lue heidän salassapitoehtonsa ennen kuin annat mitään henkilökohtaista tietoa näillä verkkosivustoilla.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa tiedot, jota sinusta säilytetään. Sinulla on oikeus saada tietoosi, mitä henkilötietoja Me sinusta säilytämme, ja korjata kaikki virheet näissä tiedoissa.

Jos Me käsittelemme henkilötietojasi, tarjoamme sinulle tietoa siitä:

Mitä tietoa käsitellään.

Mistä tieto on saatu.

Miksi tietoa käsitellään.

Mille vastaanottajille tai vastaanottajakategorioille tiedot luovutetaan.

Me tarjoamme alla selostetusti nämä tiedot maksutta, jos haluat hyödyntää edellä mainittuja oikeuksiasi.

Ole ystävällinen ja ota yhteyttä meihin alla olevien yhteystietojen kautta, mikäli haluat hyödyntää edellä mainittuja oikeuksiasi.

IP-osoitteet

Me voimme kerätä tietoa tietokoneestasi tai mobiililaitteestasi, jos sellainen tieto on saatavilla, kuten esimerkiksi IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja verkkoselaimen tyyppi sekä liittymänopeus ja verkon tarjoaja, järjestelmähallinnolle sekä raportoidaksemme kerättyä tietoa mainostajillemme. Nämä ovat tilastollisia tietoja käyttäjiemme aktiivisuudesta internetissä ja kaavoja, jotka eivät identifioi ketään henkilöä.

Muutokset Salassapitoehdoissamme

Kaikki tulevat muutokset, jotka teemme Salassapitoehtoihin, ilmoitetaan tällä sivustolla.

Yhteystiedot

Kysymykset, kommentit ja toiveet näihin Salassapitoehtoihin ovat tervetulleita ja ne voidaan lähettää osoitteeseen:
compliance@viareal.in

Tutustu Eväste-ehtoihimme saadaksesi tietoa siitä, kuinka Me käytämme evästeitä.